בדיקות qa, בדיקות תוכנה, מאפשרות לבעלי התוכנה, למפתחים וליצרנים, לבחון את איכותה ואת מידת עמידותה של התוכנה, תוך התייחסות לדרישות שהוצבו לה ולמספר פרמטרים הלוקחים בה חלק. בדיקות אלו, שהן חלק מהבטחת איכות תוכנה, מבוצעת בפועל על ידי בעלי מקצוע המתמחים בכך, לאחר שרכשו הכשרה רלוונטית ולאור היכרותם עם סוגי הבדיקות השונות המוצעות כיום. לפניכם סקירה על סוגי בדיקות qa:

בדיקות אינטגרציה

בדיקות אינטגרציה, כפי שניתן לנחש משמן, הן חלק מסדרת בדיקות המבוצעת במסגרת תהליך מחקר ופיתוח מתוך רצון לבחון את מידת השפעתו של אותו חלק מסוים הנבדק בשלב הנתון על חלקים אחרים, על המערכת כולה ועל מערכות מקבילות. הבדיקה כוללת מספר שלבים. בשלב הראשון בוחנים את מרכיבי התוכנה, תוך שילובם בתוך המערכת, ובשלב השני משלבים בין המרכיבים עצמם לבין הסביבה אליה הם מיועדים.

בדיקות ידניות

בדיקות תוכנה מסוג זה נערכות באופן ידני על ידי איש מקצוע שהוכשר לשם כך ובהתאם לתכנית בדיקות המאופיינת מראש, וכוללת התייחסות לפרמטרים שונים במהלך הבדיקה. זאת בניגוד לבדיקות תוכנה ממוכנות, המתבצעות באופן אוטומטי וללא התערבות אנושית כמעט.

בדיקות יחידה

בדיקות אלו מתמקדות ביחידות הקטנות של המערכת, בעזרתן ניתן לבחון את פעילותה התקינה של המערכת כולה. במרבית המקרים מתייחסות בדיקות אלו לפונקציה או לפרוצדורה – יחידות הקוד הקטנות ביותר, ובמקרים אחרים משתמשים בבדיקה כדי לבדוק מודול שלם. הבדיקה נערכת לאחר שבוצעו ביחידות שינויים שונים והיא כוללת קבוצה של מספר בדיקות, המכסות את כל פעולותיה של אותה יחידה.

בדיקות מערכת

בדיקות אלו בוחנות את מידת תאימותה של המערכת לאפיון שנקבע מראש, ומטרתן לוודא שפעילותה של המערכת תקינה. הבדיקות מתייחסות למספר פרמטרים עיקריים, כדי לבדוק את יכולתה של המערכת עצמה. למשל, האם היא משיגה את המטרות ואת היעדים שהוגדרו מראש באפיון, האם היא פותרת את הבעיות שלשמן פותחה והאם היא כוללת את כל האלמנטים שעליהם סוכם מראש. הצלחה בבדיקות הללו מאפשרת מעבר לשלב הבא – לבדיקות שילוב מערכתי.

בדיקות עומסים

בדיקות אלו נועדו לבחון את מידת עמידותה של המערכת בעומסים הנדרשים וגם בזמני התגובה הרלוונטיים. הבדיקות עוזרות לאבחן את יכולתה של המערכת לתפקד בצורה הרצויה כשהיא נתונה תחת עומסים כבדים, תוך התייחסות לפרמטרים שונים. הבדיקה בוחנת את ביצועי המערכת כשמופעל עליה עומס מוגדר, היא בוחנת את גבולות העומס שלה, את יכולתה להתמודד עם בעיות שונות ואת זמן ההתאוששות שלה מהן.

בדיקות קבלה

בניגוד לבדיקות הקודמות, בדיקות אלו מבוצעות בפועל על ידי משתמשי הקצה, על ידי הלקוח, לאחר שבוצעו בהצלחה בדיקות המערכת. מטרתן של בדיקות קבלה היא לוודא שהמערכת אכן מתאימה לצרכים ולדרישות שהוגדרו מראש על ידי הלקוח, והן נערכות בעזרת אנשי הפרויקט המלווים את משתמשי הקצה בזמן ביצוען. משתמשי הקצה מזינים נתונים מסוימים, מפעילים את אותה מערכת ובודקים את אופן תגובתה, מבלי להתייחס לתהליכים פנימיים שלה.

המדריך המלא לבודק התוכנה המתחיל

ב-QA Experts כתבנו את המדריך המקיף בארץ למעוניינים ללמוד בדיקות תוכנה
52 עמודים עם כל האינפורמציה שתצטרכו 
+בונוס!
מדריך מפורט אודות צבירת ניסיון ועבודה כבודק תוכנה עצמאי

רוצה לקבל את המדריך?